Kabul Şartları ve Takvim

Açılacak olan programa üniversitelerin dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir. Program dili İngilizcedir. Programa başvurmak için ALES’ten en az 55 puan almış olmak ve TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulu İngilizce dil yeterlilik kriterlerini sağlamak (bakınız: http://els.tedu.edu.tr/tr/els/muafiyet) gerekmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler:

ALES = %50

Lisans mezuniyet not ortalaması = %10

Mülakat = %40

Başvurular

Başvurular aşağıdaki belgelerin eklendiği tek bir e-posta mesajı ile apply.ads@tedu.edu.tr  adresi üzerinden alınmaktadır. Başvurunuz sırasında, lütfen aşağıda listelenen belgeleri yükleyiniz.

İstenen Belgeler:

 1. Başvuru Formu
 2. Güncel Özgeçmiş,
 3. En son mezun olunan veya devam edilen lisans programından alınan not çizelgesinin (transkript) taranmış bir kopyası,
 4. ALES sonuç belgesinin taranmış bir kopyası.

Kabul durumunda ise, kayıt sürecinde aşağıda belirtilen belgeler istenecektir:

 • Onaylı lisans diploma örneği
 • Onaylı kapalı transkript
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Erkek öğrenciler için askerlik tecil/yaptı /muaf belgesi
 • Güncel Özgeçmiş
 • 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (fotoğrafınız renkli, şu andaki görünümünüzü yansıtacak şekilde yüzünüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir durumda son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.)
 • Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge (Her kayıt dönemi için ödenecek ücret kredi başına 500 TL + KDV üzerinden hesaplanır. En az 6 kredi yükü alınmalıdır. Tezli programda toplam 27, tezsiz programda ise toplam 33 kredi yükü bulunmaktadır.)
 • ALES Sınav Sonuç Belgesi (En az Say-55 puan istenmektedir. Tezsiz programa başvuran adayların eğer beş yıldan fazla iş tecrübesi var ise ALES puanı gerekmemektedir. Bu durumda ALES puanı 70 kabul edilir.)
 • İngilizce yeterlilik durumunu gösterir belge (güncel IELTS, TOEFL, KPDS, ÜDS, YDS, UCLES puan belgesi). Böyle bir belgeye sahip olmayan öğrenciler TEDÜ İngilizce Dil Okulu tarafından yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınavına girebilirler. 

 

Lisans derecelerini tamamen İngilizce öğretim yapan bir kurumdan almış adayların İngilizce dil yeterliklerini ayrıca belgelemeleri gerekmemektedir. 
Öğrenciler İngilizce Yeterlilik belgelerini, Dil Okuluna onaylatarak evrak teslimi yapmalıdır.

2016-2017 Akademik Yılı için Başvuru Takvimi

  Başvuru Tarihleri:

  1 Ağustos – 1 Eylül, 2016

  Başvuru Mülakatları:

  5 Eylül 2016

  Başvuru Sonuçlarının Duyurulması:

  7 Eylül 2016

Ücret Bilgileri

Her kayıt dönemi için ödenecek ücret kredi başına 500 TL + KDV üzerinden hesaplanır. Tez dersleri üçer kredi üzerinden ücretlendirilir.

Burs Olanakları

Başarı durumuna bağlı olarak, tam veya kısmi burs olanağı sağlanacaktır.