Kabul Şartları ve Takvim

Açılacak olan programa üniversitelerin dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir. Program dili İngilizcedir. Programa başvurmak için ALES’ten en az 55 puan almış olmak ve TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulu İngilizce dil yeterlilik kriterlerini sağlamak (bakınız: https://els.tedu.edu.tr/tr/els/esdegerligi-kabul-edilen-ulusal-ve-uluslararasi-sinav-ve-sertifikalar) gerekmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler:

ALES = %50

Lisans mezuniyet not ortalaması = %10

Mülakat = %40

Başvurular

Başvurular http://admission.tedu.edu.tr  adresi üzerinden alınmaktadır. Başvurunuz sırasında, lütfen aşağıda listelenen belgeleri yükleyiniz..

 1. Başvuru Formu
 2. Güncel Özgeçmiş,
 3. En son mezun olunan veya devam edilen lisans programından alınan not çizelgesinin (transkript) taranmış bir kopyası,
 4. ALES sonuç belgesinin taranmış bir kopyası. Uluslararası öğrenciler ALES yerine GRE puanı sunabilirler.

Kabul durumunda ise, kayıt sürecinde aşağıda belirtilen belgeler istenecektir:

 • Onaylı lisans diploma örneği
 • Onaylı kapalı transkript
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Erkek öğrenciler için askerlik tecil/yaptı /muaf belgesi
 • Güncel Özgeçmiş
 • 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (fotoğrafınız renkli, şu andaki görünümünüzü yansıtacak şekilde yüzünüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir durumda son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.)
 • Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge (T.C. vatandaşları için, her kayıt dönemi için ödenecek ücret kredi başına 500 TL + KDV üzerinden hesaplanır. En az 6 kredi yükü alınmalıdır. Uluslararası öğrenciler bilgi için şu linki izleyebilirler: https://ipo.tedu.edu.tr/tr/ipo/ucretler-0.)
 • ALES Sınav Sonuç Belgesi (En az. Say-55 puan istenmektedir. Tezsiz programa başvuran adaylar için ALES puanı gerekmemektedir.) Uluslararası öğrenciler ALES yerine GRE puanı sunabilirler.
 • İngilizce yeterlilik durumunu gösterir belge (güncel IELTS, TOEFL, KPDS, ÜDS, YDS, UCLES puan belgesi). Böyle bir belgeye sahip olmayan öğrenciler TEDÜ İngilizce Dil Okulu tarafından yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınavına girebilirler. 

2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi için Başvuru Takvimi

 

Erken Başvuru Tarihleri:

15 Mayıs 2018 - 15 Haziran 2018

Erken Başvuru Mülakatları:

20 Haziran 2018

Erken Başvuru Sonuçlarının Duyurulması:

28 Haziran 2018

Başvuru Tarihleri:

15 Haziran 2018 - 10 Ağustos 2018

Başvuru Mülakatları:

16 Ağustos 2018

Başvuru Sonuçlarının Duyurulması:

3 Eylül 2018

Her kayıt dönemi için ödenecek ücret kredi başına 550 TL + KDV üzerinden hesaplanır. Tez dersleri üçer kredi üzerinden ücretlendirilir.

Burs Olanakları

Başarı durumuna bağlı olarak, tam veya kısmi burs olanağı sağlanacaktır.