Program Çıktıları

TEDÜ Uygulamalı Veri Bilimi Yüksek Lisans  programı mezunlarının:

1)    İstatistiksel kavramlara ve yöntemlere hâkim,

2)    Probleme uygun modelleme yapabilen ve istatistiki uygulamaların çıktılarını yorumlama gücüne sahip

3)    Deney tasarımı, veri toplama hattı (data pipeline) oluşturulması (automated systems for collection of data and forming databases) elde edilen verinin analizi ve görselleştirilmesi konularında bilgi ve beceri sahibi

4)    Matematiksel ve istatistiksel problemleri çözmeye yardımcı yazılımların (Pyton, R, Stata ) ve paketlerin (pandas, imsls,..) kullanımında yetkin

5)    Veri ve probleme bağlı olarak yaygın data analizi yöntemlerinin özelleştirilmesini ve adaptasyonunu yapabilen

6)    Var olan veri kaynaklarından veri çekebilen (data mining) ve veri tabanlarını (Mysql, vb..) oluşturabilen

7)    Büyük veri üzerinde yapılacak işlemleri mümkün kılacak map-reduce ve paralel hesaplama yöntemlerini bilen ve ilgili yazılımları (spark, hadoop) kullanarak uygulama yapabilir

8)    Verinin erişim ve toplanmasından analizine kadar bütün aşamalardaki işlemleri yapabilme yeteneğine sahip 

uygulamacı ve araştırmacılar olması hedeflenmektedir.