Ana içeriğe atla

Program Çıktıları

TEDÜ Uygulamalı Veri Bilimi Yüksek Lisans  programı mezunlarının:

  • İstatistiksel kavramlara ve yöntemlere hâkim,
  • Probleme uygun modelleme yapabilen ve istatistiki uygulamaların çıktılarını yorumlama gücüne sahip
  • Deney tasarımı, veri toplama hattı (data pipeline) oluşturulması (automated systems for collection of data and forming databases) elde edilen verinin analizi ve görselleştirilmesi konularında bilgi ve beceri sahibi
  • Matematiksel ve istatistiksel problemleri çözmeye yardımcı yazılımların (Pyton, R, Stata ) ve paketlerin (pandas, imsls,..) kullanımında yetkin
  • Veri ve probleme bağlı olarak yaygın data analizi yöntemlerinin özelleştirilmesini ve adaptasyonunu yapabilen
  • Var olan veri kaynaklarından veri çekebilen (data mining) ve veri tabanlarını (Mysql, vb..) oluşturabilen
  • Büyük veri üzerinde yapılacak işlemleri mümkün kılacak map-reduce ve paralel hesaplama yöntemlerini bilen ve ilgili yazılımları (spark, hadoop) kullanarak uygulama yapabilir
  • Verinin erişim ve toplanmasından analizine kadar bütün aşamalardaki işlemleri yapabilme yeteneğine sahip uygulamacı ve araştırmacılar olması hedeflenmektedir.