Ana içeriğe atla

Kabul Şartları ve Takvim

 • Kimler Başvurabilir
 • Sayısal veya eşit ağırlık puanları ile girilen bir lisans programından mezun olmuş,
 • Veri Bilimi alanına ilgi duyan,
 • Programlama dillerine aşinalığı olan

 

 • Programa başvuru için gerekli koşullar
 • 4 yıllık lisans derecesi
 • ALES en az 55 puan almış olmak(Tezsiz programa başvuran adayların, ALES puanı aranmaz, ALES puanı 70 kabul edilir).

 

 • Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler:
 • ALES = 50%
 • Mülakat = 40%
 • Lisans Not Ortalaması = 10%

 

 • İstenen belgeler
 • Mezun olunan lisans programlarından alınan not çizelgesinin (transkript) taranmış bir kopyası,
 • Referans mektubu mülakat sırasında en az iki tane .... adresine e posta veya posta yolu ile iletilebilir.
 • Tezsiz programa başvuran ve programla ilgili 5 yıllık iş deneyimi olan adayların hizmet döküm belgesi
 • ALES sonuç belgesinin taranmış bir kopyası. Uluslararası öğrenciler ALES yerine GRE puanı sunabilirler (T.C Vatandaşı öğrenciler için de geçerlidir).
 • İngilizce Yeterlik Belgesi (TOEFL-IBT, TOEFL-PBT,+TWE, KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL, UCLES)* Eşdegerlik Tablosu için tıklayınız.
 • Yabancı uyruklu adayların en az B2 (TÖMER) seviyesinde Türkçe bilmeleri ve bunu belgelemeleri gerekmektedir.
 • Lisans diploması veya mezun durumundaki adaylar için Öğrenci Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Niyet Mektubu
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Diploma Denklik Belgesi (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için)

 

 • Burs Olanakları
 • Öğrencilerimize, programa kabul için esas alınan ölçütlerde sağladıkları başarı durumuna bağlı olarak, tam (%100) veya Farklı düzeylerde (%25-100) burs olanağı sağlanabilmektedir. Burs Yönergesi için tıklayınız.
 • Ücretler
 • Ödeme yöntemleri ve ücretler hakkındaki bilgiye mali işlerin web sayfasındaki ücretler sekmesinden ulaşabilirsiniz, web sitesi için tıklayınız.
 • Dil Koşulu
 •  YDS/e-YDS veya eşdeğer sınavdan minimum 80 düzeyinde İngilizce yeterliği olan
 • Başvuru Tarihleri
 • Güz 2023 dönemi için başvurular 24 Nisan -01 Eylül 2023 tarihleri arasında http://admission.tedu.edu.tr  adresi üzerinden alınmaktadır.

Notlar:

 1. İstenen belgeler eksiksiz yüklenmelidir.
 2. Eksik kalan başvuruyu tamamlamak için portal giriş yapılıp evraklar yüklenebilir
 3. Başvuru ve/veya kayıt sırasında gerçeğe aykırı belge sunanlar veya yanlış beyanda bulunanların tespiti halinde programa kabul edilmiş veya kayıt yapılmış olsa dahi kazanılmış bütün haklar kaybedilir.
 4. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz.
 5. Mülakat tarihi mail aracılıyla duyurulacaktır.
 6. Doktora Derecesine Sahip Olan Öğrenci Adayları için ALES Koşulu: TED Üniversitesi, Lisansüstü Programlar Enstitüsü’ne bağlı lisansüstü programlara başvuruda bulunan “Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık"  mezunlarından ALES’e girme koşulu aranmaz ve tüm programlarda bu dereceye sahip adaylardan ALES’e girmeyenlerin ALES puanı 70 kabul edilir.
 7. ALES eşdegerlik tablosu için Tıklayınız.
 8. İngilizce eşdegerlik tablosu için Tıklayınız.